Dieter Rams i Principi Dobrog Dizajna

Jedan je od najuticajnijih dizajnera 20. veka, a ipak malo ljudi zna njegovo ime. Zalagao se za integritet u dizajnu, za funkcionalnost, zanemarivao je društvo koje brzo menja modne trendove. Voleo da je da razvija proizvode dugo, osmišljavajući ih do poslednjih detalja i polako ih unapređujući.

Kao dizajneri imamo veliku odgovornost. Verujem da dizajneri treba da eliminišu nepotrebno. To znači uklanjanje svega što je moderno, jer su takve stvari kratkog veka.
Dieter Rams – u intervjuu za Icon Magazine

Studirao je arhitekturu, i usput učio stolarstvo od svog dede, koji je mnogo uticao na njegov rad. Nakon što je radio za arhitektu Otto Apela, pridružio se proizvođaču elektronskih uređaja – “Braun”, i u toj kompaniji pisao istoriju i ostavio dubok trag u svetu dizajna. Prepoznaju ga po rečenici “Weniger, aber besser” – “Manje, ali bolje”.

10 principa dobrog dizajna

Osamdesetih prošlog veka je postao jako zabrinut stanjem sveta oko sebe – “neshvatljiva zbrka oblika, boja i buka”. Uplašen da je i on jedan od onih koji doprinosi takvom stanju, važno se zapitao: Da li je moj dizajn dobar dizajn? Pošto ultimativni odgovor na to pitanje ne postoji, napisao je sebi 10 zapovesti na osnovu kojih će vrednovati dizajn.

Dobar dizajn:

 1. je inovativan – Mogućnosti inovacije ne mogu da zamore. Razvoj tehnologije uvek daje nove šanse inovativnom dizajnu. Ali inovativni dizajn se uvek razvija u tandemu sa inovativnom tehnologijom, nikada ne može da radi sam za sebe.
 2. čini proizvod upotrebljivim – Proizvod je kupljen da bi bio korišćen. Mora da zadovolji određeni kriterijum, ne samo u pogledu funkcionalnosti, već i psihologije i estetike. Dobar dizajn ističe upotrebljivost proizvoda dok oduzima sve što bi moglo da zanemari njegovu vrednost i funkciju.
 3. je estetski – Estetski kvalitet je dopuna na upotrebljivost do celine proizvoda jer se proizvodi koriste svaki dan i imaju efekat na ljude i to da se dobro osećaju. Samo kvalitetno izrađeni uređaji mogu da budu prelepi.
 4. čini proizvod razumljivim – Pojašnjava strukturu proizvoda. Još bolje, može da načini proizvod da jasno objasni svoju funkciju koristeći intuiciju korisnika. Najbolje, samoobjašnjiv je.
 5. je nenametljiv i skroman – Proizvodi koji služe svrsi su kao alati. Nisu ni dekorativni objekti niti umetnička dela. Njihov dizajn bi, stoga, trebalo da bude neutralan i odmeren, da ostavi prostor za samoizražavanje korisnika.
 6. je iskren – Ne čini da proizvod izgleda inovativnije, moćnije ili vrednije nego što zaista jeste. Ne pokušava da manipuliše potrošačem obećanjima koja ne može da održi.
 7. je dugotrajan – Izbegava da bude u modi i stoga nikad ne postaje staromodan. Za razliku od pomodarstvenog dizajna, traje mnogo godina – čak i u današnjem društvu koje brzo menja trendove.
 8. je promišljen do poslednjeg detalja – Ništa ne sme da bude samovoljno ili prepušteno slučaju. Brižljivost, urednost, tačnost i preciznost u dizajniranju ukazuje na poštovanje prema korisniku.
 9. nije poguban po okolinu – Dizajn daje važan doprinos očuvanju životne sredine. On konzervira resurse i minimizuje fizičko i vizuelno zagađenje kroz životni ciklus proizvoda.
 10. je što je manje dizajna moguće – Manje, ali bolje – jer se koncentriše na esencijalne aspekte, i proizvodi ne nose breme viškova. Nazad na čistotu, nazad na nevinost, nazad na jednostavnost.

Neki od njegovih dizajna

Da li ga Apple plagira? – Rams vs Ive

Mnogi optužuju glavnog Apple dizajnera – Johnatana Ivea da kopira Ramsov rad. Kao što ispod možete videti, sličnosti su očigledne:

Ipak, među njima vlada uzajamno poštovanje. Koliko Ive tvrdi da je Rams jedan od najvećih ikada, toliko Rams kaže da je fasciniram Appleom jer su postigli ono što on nikad nije: iskoristili su moć proizvoda da ubede ljude da čekaju u redu da ih kupe, dok je on, na kraju drugog svetskog rata, čekao u redu za hranu.

Imam problema sa omalovažavanjem reči “dizajn”. Čak sam postiđen kada mene zovu dizajnerom. Preferiram nemačku reč – Gestalt-Ingenieur (u slobodnom prevodu – inžinjer oblika).

Za kraj…

…evo jednog kratkog intervjua sa genijem dvadesetog veka. Ako sam vas imalo zaintrigirao njegovim radom, istražujte dalje, nećete se pokajati.

№ 12

3 komentara na “Dieter Rams i Principi Dobrog Dizajna

 1. Odlična zapažanja da je Apple plagijator. Čak su švajcarskoj železnici ukrali izgled sata za njihov sat u okviru novog operativnog sistema, IOS 5 koji će biti na novom IPhone-u

Ostavi komentar

Adresa elektronske pošte neće biti objavljivana.
Polja koja zahtevaju obavezan unos obeležena su zvezdicom.