Page

Predlozi zajednice balkanskih korisnika interneta za prevode stranih reči na domaćim stranicama.

Više o svemu pročitajte ovde.


 

WEB, Internet – Mreža, Internet

WEB page – Internet strana, Internet stranica, Internet prezentacija

Online – Na mreži, Internet (kao prilog)

Home, Homepage – Naslovna strana, Početna strana, Naslovnica

Weblog, Blog, Journal, Notebook – Dnevnik, Beležnica, Beleške, Zapisi, Sveska, Članci, Eseji, Tekstovi

Post – Beleška, Zapis, Članak, Esej, Tekst

Portfolio, Workshop – Radovi, Radionica, Reference

About – Informacije, Info (ili bilo šta sem “O”)

Download – Preuzmi, Skini

Subscribe – Prijava, Pretplata

Tag – Oznaka, Etiketa

Link – Veza

Share – Podeli

Social – Društveni

Reply – Odgovori, Replike

E-mail – adresa elektronske pošte, elektronska pošta, e-pošta

Attachment – Prilog, Dodatak

Copyright – Autorska prava (najbolje koristiti © simbol, u HTML notaciji ©)

Header – Zaglavlje

Footer – Podnožje

Content Menagment System (CMS) – Sistem za upravljanje sadržajem (SUS)

TRAŽE SE PREVODI ZA:

Hosting

Provajder

Predloge za nove prevode slati na anarcorder@gmail.com, preko kontakt formulara, ili preko neke od društvenih mreža do kojih veze možete naći u zaglavlju.

Ostavi komentar

Adresa elektronske pošte neće biti objavljivana.
Polja koja zahtevaju obavezan unos obeležena su zvezdicom.